Σύστημα Bibliometris

To εξειδικευμένο λογισμικό Bibliometris αναπτύχθηκε με σκοπό να επιλύσει το πρόβλημα εύρεσης της μοναδικής δημοσίευσης ενός μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας ανάμεσα στις διεθνείς βάσεις αναφορών.

Περισσότερα
Σύστημα Bibliometris

Ιδανικό για…

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Βιβλιοθήκες

Ερευνητές

triangle

Δυνατότητα διασύνδεσης με

Το bibliometris είναι ένα πανίσχυρο λογισμικό με δυνατότητες διασύνδεσης

Web of Science

Web of Science

Ο Ιστός της Επιστήμης είναι ένας ιστότοπος που παρέχει πρόσβαση βάσει συνδρομής σε πολλές βάσεις δεδομένων που παρέχουν ολοκληρωμένα δεδομένα παραπομπής για πολλούς διαφορετικούς ακαδημαϊκούς κλάδους.

 Scopus

Scopus

Η Scopus είναι διεθνής βιβλιογραφική βάση δεδομένων, η οποία πρωτο-ξεκίνησε το έτος 2004, και η οποία περιλαμβάνει περιλήψεις και παραπομπές για ακαδημαϊκά άρθρα από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

Orcid

Orcid

Το ORCID είναι αλφαριθμητικός κωδικός για τον μοναδικό προσδιορισμό επιστημόνων και άλλων ακαδημαϊκών συγγραφέων, για την αναζήτηση της βιβλιογραφικής τους παραγωγής, όπως και άλλων στοιχείων που παρέχονται από τον συγγραφέα.

Google Scholar

Google Scholar

Η Google Scholar είναι μια ελεύθερα προσβάσιμη μηχανή αναζήτησης ιστού που εντοπίζει το πλήρες κείμενο ή τα μεταδεδομένα των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων που έχουν υλοποιηθεί σε μία εκτεταμένη σειρά επιστημονικών και τεχνικών εκδόσεων, σε παγκόσμια κλίμακα.

Pubmed

Pubmed

Η PubMed είναι μια μηχανή αναζήτησης με δωρεάν πρόσβαση κυρίως στη βάση δεδομένων MEDLINE με αναφορές και περιλήψεις για τις βιοεπιστήμες και τη βιοϊατρική. Η Αμερικανική Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας διατηρεί τη βάση δεδομένων ως μέρος του συστήματος ανάκτησης πληροφοριών Entrez.

Dspace

Dspace

Το DSpace είναι ένα πακέτο λογισμικού αποθετηρίου ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία αποθετηρίων ανοιχτής πρόσβασης για επιστημονικό και / ή δημοσιευμένο ψηφιακό περιεχόμενο.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του bibliometris ;

To εξειδικευμένο λογισμικό Biblbiometris αναπτύχθηκε με σκοπό να επιλύσει το πρόβλημα εύρεσης της μοναδικής δημοσίευσης ενός μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας ανάμεσα στις διεθνείς βάσεις αναφορών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει το ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος να αποκτήσει μοναδικά αναγνωριστικά στις διεθνής βάσεις δεδομένων που το Bibliometris αναζητά.

app
app
Bibliometris

Bibliometris

Το σύστημα μέσω των διασυνδέσεων με API που διαθέτει μπορεί να παρέχει τις μοναδικές δημοσιεύσεις του ερευνητή στην προσωπική του σελίδα είτε στο προφίλ του στον ιστότοπο του ιδρύματος ή του τμήματος όπου ανήκει. Επίσης μέσω της υποστήριξης των βιβλιομετρικών δεικτών μελών / ακαδημαϊκών οντοτήτων του ιδρύματος όπως αυτοί απαιτούνται για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων για τον ελληνικό χώρο σε επίπεδο προβολής του κάθε ερευνητή αλλά και σε επίπεδο στατιστικών αναφορών, μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος.

Δείτε περισσότερα
app

Χαρακτηριστικά

Bootstrap

Bootstrap σχεδιασμός.

SaaS

Λειτουργία Software as Service από τις cloud υποδομές μας.

Data

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω Rest Api.

Data

Επόμενα βήματα ανάπτυξης

Το bibliometris αναπτύσσεται διαρκώς στο επόμενο βήμα ανάπτυξης θα έχουμε εμπλουτισμό των στατιστικών αναφορών καθώς επίσης και:

Επόμενα βήματα ανάπτυξης
Scimago

Σύνδεση των δημοσιεύσεων με τους δείκτες της βάσης Scimago

Νέες οντότητες

Νέες οντότητες για τα στατιστικά όπως εργαστήριο , πανεπιστήμιο ( στο σύνολο ) , ευρωπαϊκά προγράμματα, ερευνητικό κέντρο, τομέας .

Προσθήκη στατιστικών

Προσθήκη στατιστικών με βάση το dc.subject.category, dc.subject.field ή άλλα μεταδεδόμενα από το αποθετήριο ( π.χ dc.type , dc.collaboration )

Παραμετρική διαχείριση αλγορίθμου

Παραμετρική διαχείριση αλγορίθμου για την αποδιπλοποίηση ( π.χ με περισσότερα σημεία ελέγχου

Χρησιμοποιούν ήδη bibliometris

Μας εμπιστεύθηκαν και χρησιμοποιούν το bibliometris